Utbud för kulturarrangörer

Hej kulturarrangör!
Vi vill att det ska vara lätt för dig att arrangera kultur. Vi hjälper dig också gärna på olika sätt i arbetet med att planera och genomföra ditt bokade arrangemang. Hör av dig till oss för mer information.

Med kulturarrangör menar vi dig som vill ordna ett kulturevenemang i din stadsdel. Du ordnar spelplats, vi förmedlar aktörer.

Är du kulturaktör och vill finnas med i vårt kulturutbud så hittar du kontaktuppgifter till oss längre ner på sidan.

Kontakta oss

Nicoletta Fornari

Tf avdelningschef, kultur och evenemang

Telefon: 021-39 10 05

nicoletta.fornari@vasteras.se

Rose-Marie Fasth

Kultursamordnare, kultur och evenemang

Telefon: 021-39 16 73

rose-marie.fasth@vasteras.se

Elisabeth Fogelberg

Kultursamordnare, kultur och evenemang

Telefon: 021-39 85 42

elisabeth.fogelberg@vasteras.se

Hannah Bratt

Kultursamordnare, kultur och evenemang

Telefon: 021-39 19 79

hannah.bratt@vasteras.se

Sandra Holmstén

Kultursamordnare, kultur och evenemang (tjänstledig)

Telefon: 021-39 19 79

sandra.holmsten@vasteras.se