Visa sökformulär

Söka förskoleklass eller grundskola

På den här sidan kan du läsa om hur du gör för att söka plats i en grundskola eller byta skola. Det finns även information om vad som gäller om du är nyinflyttad eller vill söka plats på en skola i en annan kommun.

Så söker du plats

Viktiga datum

Söka skola i skolvalet

 • I början av november 2021 får du som vårdnadshavare information om vilka skolor som går att söka i Västerås.
 • Du ansöker om plats i e-tjänsten för grundskola från 10 januari 2022 till 7 februari 2022. Om du inte lämnar in något önskemål kommer ditt barn att placeras på den närmaste kommunala skola där det finns plats. Om du vill söka plats på en fristående skola måste du även skicka en ansökan direkt till den önskade skolan.
 • Fristående skolor har egna regler för placering. Kontakta aktuell skola för att ta reda på vad som gäller.
 • I april 2022 får du besked om vilken skola ditt barn fått plats på, om du har sökt en kommunal skola. Besked lämnas i e-tjänsten för grundskola.

Byta skola

 • Fram till och med 8 oktober 2021 kan du ansöka om byte till kommunal skola för ditt barn. Du ansöker i e-tjänsten för grundskola. Om ditt barn får plats skickar vi meddelande till dig i e-tjänsten för grundskola, i början av vecka 43. Ditt barn börjar på sin nya skola från och med 8 november 2021.
 • Om ditt barn inte får plats sparar vi din ansökan. Den är giltig under läsåret 2021-2022.
 • Om du vill byta till en fristående skola behöver du kontakta aktuell skola för mer information.

Kom ihåg att söka plats i fritidshem för ditt barn i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Du gör det efter att du fått besked om plats på en skola. Du behöver även ansöka om plats om du har bytt skola.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts mellan hem och skola. Skriva in din adress i kartan på sidan Skolskjuts för att se vilka skolor som finns i ditt skolskjutsområde.

Karta, ansökan och information om skolskjuts

Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller annan e-legitimation som du får av din bank.

Vad gäller?

Nyinflyttad till kommunen

Om du är nyinflyttad och vill söka plats på en kommunal grundskola för ditt barn använder du e-tjänsten för grundskola. Vill du göra en ansökan innan ni har flyttat till Västerås behöver du bifoga en kvittens på att Skatteverket har godkänt flyttanmälan tillsammans med ansökan. Om du har frågor vänder du dig till Kontaktcenter, 021-39 00 00, knappval 2.

Om du vill söka plats på en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Nyinflyttad till Sverige

Är du nyinflyttad till Sverige och har barn mellan 6-16 år? Ska ditt barn börja i svensk skola för första gången? Då behöver du söka plats i en skola åt ditt barn. Ditt barn har rätt att gå i skola även om barnet inte har ett fullständigt personnummer.

På mottagningsenhet Origo får du:

 • information om hur det svenska skolsystemet fungerar
 • hjälp att söka plats på en skola utifrån ditt barns behov
 • en kartläggning av ditt barns kunskaper och erfarenheter på barnets språk

Nyinflyttad till Sverige

Byta grundskola

Det finns möjlighet att byta till kommunal grundskola fyra gånger under året, en gång inför terminsstart och en gång under pågående termin. Ansök om plats i e-tjänsten för grundskola. När det finns plats för ditt barn på någon av de skolor du önskat, kommer ditt barn att få plats på den nya skolan. När ditt barn får plats på en ny skola upphör platsen på den tidigare skolan. Det gäller även om du tackar ja till plats på en fristående skola.

Om ditt barn får plats skickar vi meddelande till dig i e-tjänsten för grundskola. Om ditt barn inte får plats sparar vi din ansökan. Den är giltig under läsåret 2021-2022.

Bifoga kvittens om du flyttar inom kommunen

Om du vill byta skola för ditt barn på grund av att ni ska flytta inom kommunen ansöker du om plats i e-tjänsten för grundskola. Du behöver skicka in en kvittens till Västerås stad på att Skatteverket har godkänt er flyttanmälan för att den nya adressen ska bli giltig.

Ansökan om byte gäller ett läsår

Om du inte har fått önskad plats under läsåret behöver du skicka in en ny ansökan. Vänd dig till Kontaktcenter om du vill ha hjälp att ta bort din ansökan.

Om du vill söka plats på en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Byta skola under höstterminen 2021

Fram till och med 8 oktober 2021 kan du ansöka om byte till kommunal skola för ditt barn. Du ansöker i e-tjänsten för grundskola. Om ditt barn får plats skickar vi meddelande till dig i e-tjänsten för grundskola. Ditt barn börjar på sin nya skola från och med 8 november 2021.

Om ditt barn inte får plats sparar vi din ansökan. Den är giltig under läsåret 2021-2022.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Elever som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskoleklass och grundskola om det finns särskilda skäl. Elever som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut om placering i skola som du får från kommunen kan du överklaga beslutet genom så kallad laglighetsprövning. Vid en laglighetsprövning kan Förvaltningsrätten bara avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra ett beslut.

Överklaga ett allmänt kommunalt beslut


Så här jobbar vi

Om du har frågor om hur du önskar skola vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Tillgång till plats i kommunal skola

Du har möjlighet att önska tre skolor för ditt barn. I första hand placeras barnet utifrån ditt önskemål. Om du bara anger en skola och ditt barn inte får plats där kommer ditt barn erbjudas plats på en annan skola nära hemmet. Genom att önska tre skolor ökar chansen att få plats på någon skola som du önskat. Om det är många som önskar samma skola och årskurs och alla inte kan få plats, använder Västerås kommunala skolor principen relativ närhet.

Information om principen relativ närhet

Skola i din närhet

Alla vårdnadshavare som önskar ska få plats för sitt barn på en skola nära hemmet. Det betyder inte att ditt barn är garanterad en plats på den skola som ligger närmast hemmet.

 • För elever i förskoleklass till och med årskurs 3 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 2 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 4-6 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 7-9 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 4 kilometer från hemmet.

Om du inte har en skola i din närhet så finns det alltid en skola i kommunen där ditt barn är garanterad en plats. Skriva in din adress i kartan på sidan Skolskjuts för att se vilka skolor som finns i ditt skolskjutsområde.

Karta, ansökan, information om skolskjuts

Inriktningar och profiler

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Information om grundskolornas olika inriktningar och profiler på skolornas egna webbplatser via karta

Två flickor och en pojke på stock

Kontakta oss

Kontaktcenter för grundskola och grundsärskola

Just nu kan vi inte svara på frågor gällande grundskola och grundsärskola via telefon, men skicka gärna ett mejl så svarar vi så fort vi kan. Tänk på att skriva grundskola eller grundsärskola i ämnesraden.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Mejladress: kontaktcenter@vasteras.se

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås