Visa sökformulär

Söka förskoleklass eller grundskola

På den här sidan kan du läsa om hur du gör för att söka plats i en grundskola eller byta skola. Det finns även information om vad som gäller om du är nyinflyttad eller vill söka plats på en skola i en annan kommun.

Så söker du plats

Viktiga datum

Söka skola i skolvalet

 • I början av november 2021 får du som vårdnadshavare information om vilka skolor som går att söka i Västerås.
 • Du ansöker om plats i e-tjänsten för grundskola från 10 januari 2022 till 7 februari 2022. Om du inte lämnar in något önskemål kommer ditt barn att placeras på den närmaste kommunala skola där det finns plats. Om du vill söka plats på en fristående skola måste du även skicka en ansökan direkt till den önskade skolan.
 • Fristående skolor har egna regler för placering. Kontakta aktuell skola för att ta reda på vad som gäller.
 • Från och med den 23 mars får du som vårdnadshavare besked om vilken skola ditt barn får plats på till hösten 2022. Det gäller dig som har barn som ska börja i förskoleklass, årkurs 7 eller saknar fortsatt skolgång på sin nuvarande skola inför hösten 2022. Du får beskedet i e-tjänsten för grundskola. Om du sökt skola för ditt barn på blankett, får du besked från och med 30 mars.

Byta skola

 • Om du vill byta skola för ditt barn inför höstterminens start 16 augusti 2022, kan du ansöka om det från och med 11 april i e-tjänsten för grundskola. Om ditt barn får plats skickar vi meddelande till dig i e-tjänsten för grundskola. Läs mer under rubriken Byta skola till höstterminen 2022.
 • Om du vill byta till en fristående skola behöver du kontakta aktuell skola för mer information.

Kom ihåg att söka plats i fritidshem för ditt barn i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Du gör det efter att du fått besked om plats på en skola. Du behöver även ansöka om plats om du har bytt skola.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts mellan hem och skola. Skriv in din adress i kartan på sidan Skolskjuts för att se vilka skolor som finns i ditt skolskjutsområde.

Karta, ansökan och information om skolskjuts

Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller Mobilt BankID som du får av din bank.

Vad gäller?

Nyinflyttad till kommunen

Om du är nyinflyttad och vill söka plats på en kommunal grundskola för ditt barn använder du e-tjänsten för grundskola. Om ansökan gäller ny skolplats under våren skickar du in den redan nu. Om du vill söka skola på grund flytt inför hösten 2022, ska du ansöka om plats från och med mitten av april 2022.

Vill du göra en ansökan innan ni har flyttat till Västerås behöver du bifoga en kvittens på att Skatteverket har godkänt flyttanmälan tillsammans med ansökan.

Om du har frågor vänder du dig till Kontaktcenter, 021-39 00 00, knappval 2.

Om du vill söka plats på en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Nyinflyttad till Sverige

Är du nyinflyttad till Sverige och har barn mellan 6-16 år? Ska ditt barn börja i svensk skola för första gången? Då behöver du söka plats i en skola åt ditt barn. Ditt barn har rätt att gå i skola även om barnet inte har ett fullständigt personnummer.

På mottagningsenhet Origo får du:

 • information om hur det svenska skolsystemet fungerar
 • hjälp att söka plats på en skola utifrån ditt barns behov
 • en kartläggning av ditt barns kunskaper och erfarenheter på barnets språk

Nyinflyttad till Sverige

Byta grundskola

Det finns möjlighet att byta till kommunal grundskola fyra gånger under året, en gång inför terminsstart och en gång under pågående termin. Ansök om plats i e-tjänsten för grundskola. När det finns plats för ditt barn på någon av de skolor du önskat, kommer ditt barn att få plats på den nya skolan. När ditt barn får plats på en ny skola upphör platsen på den tidigare skolan. Det gäller även om du tackar ja till plats på en fristående skola.

Om ditt barn får plats skickar vi meddelande till dig i e-tjänsten för grundskola. Om ditt barn inte får plats sparar vi din ansökan. Den är giltig under läsåret 2021-2022.

Bifoga kvittens om du flyttar inom kommunen

Om du vill byta skola för ditt barn på grund av att ni ska flytta inom kommunen ansöker du om plats i e-tjänsten för grundskola. Du behöver skicka in en kvittens till Västerås stad på att Skatteverket har godkänt er flyttanmälan för att den nya adressen ska bli giltig.

Ansökan om byte gäller ett läsår

Om du inte har fått önskad plats under läsåret behöver du skicka in en ny ansökan. Vänd dig till Kontaktcenter om du vill ha hjälp att ta bort din ansökan.

Om du vill söka plats på en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Byta skola till höstterminen 2022

Om du vill byta skola för ditt barn gör du det i e-tjänsten för grundskola.

Mellan 11-29 april 2022 kan du ansöka om byte till kommunal skola för ditt barn, inför höstterminen 2022. Om ditt barn får plats på den skola du önskat kommer du att få meddelande i mitten av maj.

Ansökningar inskickade mellan 11 april-29 juli hanteras i början av augusti. Om ditt barn får plats på den skola du önskat kommer du att få meddelande i mitten av augusti.

När ditt barn fått plats på den skola du önskat meddelar vi dig i e-tjänsten för grundskola. Ditt barn börjar på sin nya skola från och med 16 augusti 2022.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Elever som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskoleklass och grundskola om det finns särskilda skäl. Elever som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut om placering i skola som du får från kommunen kan du överklaga beslutet genom så kallad laglighetsprövning. Vid en laglighetsprövning kan Förvaltningsrätten bara avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra ett beslut.

Överklaga ett allmänt kommunalt beslut


Så här jobbar vi

Om du har frågor om hur du önskar skola vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Tillgång till plats i kommunal skola

Du har möjlighet att önska tre skolor för ditt barn. I första hand placeras barnet utifrån ditt önskemål. Om du bara anger en skola och ditt barn inte får plats där kommer ditt barn erbjudas plats på en annan skola nära hemmet. Genom att önska tre skolor ökar chansen att få plats på någon skola som du önskat. Om det är många som önskar samma skola och årskurs och alla inte kan få plats, använder Västerås kommunala skolor principen relativ närhet.

Information om principen relativ närhet

Skola i din närhet

Alla vårdnadshavare som önskar ska få plats för sitt barn på en skola nära hemmet. Det betyder inte att ditt barn är garanterad en plats på den skola som ligger närmast hemmet.

 • För elever i förskoleklass till och med årskurs 3 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 2 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 4-6 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 7-9 betyder det att de får en plats på någon av de skolor som finns inom 4 kilometer från hemmet.

Om du inte har en skola i din närhet så finns det alltid en skola i kommunen där ditt barn är garanterad en plats. Skriv in din adress i kartan på sidan Skolskjuts för att se vilka skolor som finns i ditt skolskjutsområde.

Karta, ansökan, information om skolskjuts

Inriktningar och profiler

Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Information om grundskolornas olika inriktningar och profiler på skolornas egna webbplatser via karta

Grupp av elever på skolgården

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och grundsärskola
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se - Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Staffan Jansson patrullerade tillsammans med polisen

  28 juni följde kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson, som också är ordförande i Västerås stads trygghetsråd, med polismannen Niclas när denne patrullerade på gatorna i centrala Västerås.

 • Snart är vi klara med tredje etappen längs Vasagatan!

  Idag tar vi bort byggstaketen på Vasagatan så att Cityfestivalen kan ta vid. Arbetet har nu pågått under elva veckor, närmare bestämt sedan mitten av april när vi kunde stänga av markvärmen. Renoveringen har påverkat sträckan från korsningen vid Smedjegatan och fram till korsningen vid Biskopsgatan....

 • Ny ljudvandring berättar Djäknebergets historier

  Djäkneberget är ett mycket omtyckt och välbesökt område i Västerås. Här finns unik kulturmiljö och stora naturvärden. Nu lanserar Västerås stad en ljudvandring där du kan uppleva bergets historia och träffa många västeråsare som har egna minnen och en relation till berget.