Visa sökformulär

Detaljplan för kvarteret Kartbladet med flera, Västra Skälby, dp 1635

Detaljplanen vann laga kraft 22 februari 2008.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att utöka bostads­kvarteren inom ett redan detalj­plane­lagt om­råde i sydost. Plan­området ska även utökas med bostads­kvarter i norr. Planen gör det möjligt att bygga olika former av bostäder. Dels stycke­byggda små­hus, rad­hus och parhus eller kedje­hus. Men också små fler­bostads­hus samt grupp­boende. Det ska också vara möjligt att bygga för­skola och skola i delar av om­rådet.

Trädgårds­stadens idéer ska ge inspiration till hur om­rådet kommer att bli ut­format. Som exempel att bostads­varter i liten skala där ett en­etligt gatu­um håller samman olika varianter av bostad­hus. En annan sak som ger om­ådet sin sär­rägel är när­eten till Annelunds gård och dess hästar.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Dialog med boende på Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen ...

 • Dialogmöte med närboende vid Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen ...

Nytt i Västerås

 • Semesterstängt på Rubingatan

  Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som ...

 • 1100 LED-armaturer sätts upp i sommar

  Under sommaren får Skultuna, Irsta, Badelunda och en del av Hökåsen ny gatubelysning. Sammanlagt handlar det om 1100 gamla armaturer som byts till moderna LED-armaturer. Totalt beräknar Västerås stad ...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?