Detaljplan för Kol 13, Centrum, dp 1796

Detaljplanen vann laga kraft den 16 december 2014.

Om detaljplanen

Planen har flera syften. Dels att göra det möjligt att bygga på de be­fintliga bygg­naderna, så att det blir bo­städer i två plan. Dels att ge möjlig­het att ha skola på gymnasie­nivå och vård­central i fastig­heten. Det ska också finnas möjlig­het att ha olika typer av verk­sam­heter i bygg­naden, som passar vid centrum­ända­mål.

Illustration av postgallerian i kvarteret Kol 13. Illustration: Archus.

Illustration av postgallerian i kvarteret Kol 13

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se