Detaljplan för Käringbacken 1 och del av Västerås 2:70, Vasastaden, dp 1856

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 28 maj 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det går att bygga bostäder med möjlig­het till handel i botten­våningen. I arbetet med planen ska vi beakta värdena hos grann­fastig­heten Magna. Det kvarteret är ut­pekat i Västerås stads bevarande­program.

Vy över parkeringen mot Vegagrillen.

Vy över parkeringen mot Vegagrillen

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se