Visa sökformulär

Gäddeholm

En växande stadsdel i Västerås

I vacker och sjönära natur, 15 kilometer öster om Västerås centrum, ligger Gäddeholm. Platsen har under många århundraden förknippats med Gäddeholms herrgård, men är nu också ett växande bostadsområde.

Behovet av nya städer i Västerås är stort och därför planerar staden för att på sikt bygga ytterligare 5 000 bostäder nordväst om Herrgårdsängen och Malmen i det område som idag är skogsmark.

Vi vill skapa en trivsam och varierad miljö med småstadskänsla där det är enkelt och tryggt att ta sig fram till fots eller med cykel. Allt eftersom bostäder byggs och människor flyttar till Gäddeholm kommer också service såsom skolor, idrottshall, idrottsplats, kommunikationer och butiker att byggas ut.

När vi fortsätter att bygga ut Gäddeholm är det under förutsättning att vi bevarar det gamla jordbrukslandskapet som är ett så kallat kulturreservat. Det behöver också finnas gott om plats för Gäddeholms gård som är en av Sveriges största ekologiska mjölkgårdar.

Den fördjupade översiktsplanen för Gäddeholm, föp 60

Gäddeholm utvecklas i etapper

Gäddeholms brygga en vacker vinterdag
Barn som klättar i en trädkojja
Gäddeholms brygga en vacker vinterdag
Gäddeholms brygga en vacker vinterdag

Sedan byggstarten har Västerås stad byggt Gäddeholmsvägen som ger en smidigare och säkrare resa. Längs med hela vägen finns också en belyst cykelbana. Vid den gamla tegelladan och småbåtshamnen har vi rustat upp strandkanterna. Vi har också byggt en ny pir, båtbryggor, lekplats och en badstrand.

På Herrgårdsängen finns det en förskola sedan sommaren 2015. Hösten 2019 invigdes Gäddeholmsskolan med årskurs 1-3 och Malmens förskola med 4 förskolegrupper. I Irsta, som ligger 8 kilometer från Gäddeholm, finns skola med årskurs 1-9.

Etapp 3

Just nu pågår en planprocess där tjänstemän och politiker i dialog med invånare, näringsliv och civilsamhälle tar fram detaljplanerna för byggnationen i etapp 3, som totalt innefattar cirka 500 - 1 000 bostäder. Den tänkta placeringen är nordväst om Herrgårdsängen och Malmen i områden som idag är skogsmark. Detaljplanen är under arbete, vilket innebär att den ännu inte är beslutad.

Staden har ambitionen att i etapp 3 bygga skola, idrottsplats, ett litet centrum med affärslokaler för t ex en livsmedels- och servicebutik och annan kommunal service.

Byggnationen i etapp 3 kommer troligen att vara varierad med låg bebyggelse såsom fristående villor och rad- och parhus samt lite högre bebyggelse i centrum. Det kommer vara fokus på att skapa en trivsam och varierad miljö med småstadskänsla och där det är enkelt och tryggt att ta sig fram till fots eller med cykel. En väl fungerande kollektivtrafik är också viktigt. Takten för utbyggnationen kommer att vara beroende av hur efterfrågan ser ut, så det är svårt att ge någon exakt tidplan.

Försäljning av tomter i etapp 3

Troligtvis kan tomter i etapp 3 börja säljas under år 2021. I dagsläget är det inte bestämt hur många tomter som kommer att bli villatomter, men vi räknar med att det blir betydligt färre än i de tidigare etapperna. De tomer som ska säljas kommer att fördelas genom tomt- och småhuskön som administreras av Bostad Västerås.

Tomt- och småhuskön, Bostad Västeråslänk till annan webbplats

Etapp 2, Malmen

Etapp 2 ligger öster om etapp I och angränsar i nordväst till kulturreservatet Gäddeholm.  Här byggs ca 240 nya bostäder - både villor, radhus och flerfamiljshus. Malmen är mer kuperat än Herrgårdsängen, vilket ger det nya området en annan karaktär med fler naturtomter.

Precis som Herrgårdsängen ligger fokus på att bygga energismarta hus som anpassar sig efter naturens variationer.
Byggstart var våren 2017 och arbetet med att bygga husen pågår.

Detaljplanen för Malmen, dp1747

Malmen sommaren 2019. Foto: Lennart Hyse

Malmen i 3D

Staden har tagit fram en 3d-karta över Malmen, där du kan se den planerade bebyggelsen. Om du klickar på bilden når du en karta där du kan få mer information om olika platser i området. Tänk på att använda en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3d-karta över Malmen

Etapp 1, Herrgårdsängen

Herrgårdsängen är den första etappen som stod klar 2008 med ca 149 bostäder, främst villor men även några radhus. Inom ramen för Västerås stads arbete med en energi- och miljöplan (2007) utsågs Herrgårdsängen till ett pilotområde för lågenergihusbyggande. Det har gjort Herrgårdsängen till ett av Sveriges största bostadsområden för småhus klassade som lågenergihus.

Detaljplanen för Herrgårdsängen, dp 1623

Gäddeholms brygga en vacker vinterdag

Herrgårdsängen sommaren 2019. Foto: Lennart Hyse

Lågenergihus med fina resultat vid utvärdering

Västerås stad har gjort en utvärdering av husen på Herrgårdsängen ur energisynpunkt och det visar sig i den att resultaten ser mycket fina ut. Här kan du ta del av en utvärdering gjord av Västerås stad.

Projektrapport Herrgårdsängen GäddeholmPDF

Prenumerera på nyheter från Gäddeholm

Är du intresserad av utvecklingen av Gäddeholm och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Hantera prenumeration
Kontakt

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Hjälpte informationen på denna sida dig?