Visa sökformulär

Kopparlunden

HISTORIEN VAR BARA BÖRJAN

Visionen för Kopparlunden

Ett namn kan säga så mycket. Som Kopparlunden. Det klingar av metall från Västerås stolta industrihistoria och följs av grönskande träd som susar i vinden. Ett namn – och en plats – som leker med kontraster.

För Kopparlunden är på väg att förvandlas. De klassiska verkstadslokalerna förädlas till moderna bostäder, butiker och arbetsplatser. Områdets hårda ytor mjukas upp med grönskande mark och lockande mötesplatser. De välkända tegelfasaderna får sällskap av nya former och material som glas, trä, metall. Människor vill vara här, många flyttar in och ger området en ny puls. Mer liv, större variation, fler vägar framåt. Historien har gett området karaktär. Kontrasten i det nya ger området liv.

Här skapar vi en modern, öppen och attraktiv stadsdel, centralt i en stad som växer, med både citykänsla och hemtrevlig charm. Här har du gångavstånd till shopping, restauranger och resecentrum. Nya gång- och cykelbanor och närhet till kollektivtrafik gör det enkelt att ta sig hit på ett miljövänligt sätt. Vill du ha bil finns laddplatser, så klart. För hållbarheten är viktig i områdets karaktär. Gröna tak och pocketparker tar vara på regnvattnet och gör det lite lättare att andas. Platser för kultur och dialog skapar hållbarhet på fler plan. Här kan du bo, arbeta, verka, vara. Som du är – eller som du drömmer om att bli. Kontrasterna berikar.

Välkommen till framtidens Kopparlunden. Historien var bara början!

Kopparlunden ska utvecklas till:

Levande Kopparlunden med blandat innehåll av bostäder, service, arbetsplatser och lokaler för möten och aktiviteter samt ett rikt utbud av mötesplatser och levande stadsrum.

Unika Kopparlunden där det historiska arvet lever vidare när nya människor, bostäder och verksamheter tar plats.

Öppna Kopparlunden som har många kopplingar till den omgivande staden och som är lätt och attraktivt att röra sig inom och igenom alla tider på dygnet.

Tillgängliga Kopparlunden där byggnader och utemiljöer är tillgängliga för alla och där gående och cyklister är prioriterade.

Hållbara Kopparlunden där planeringen tar hänsyn till vardagslivets villkor för barn och vuxna, kvinnor och män, gamla och unga och där det är enkelt för alla att ha hållbara levnadsvanor.

Attraktiva Kopparlunden som ger människor och företag möjligheter att verka och utvecklas vilket skapar förutsättningar för ekonomisk hållbarhet.

Kopparlunden koncept

Området

Kopparlunden - since 1898

Västeråsverken 1905

Västeråsverken 1905

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria. Här har bland annat Nordiska Metallaktiebolaget och ASEA haft stora industrilokaler. Många av byggnaderna i området är typiska representanter för sin tids industriarkitektur. I Sverige finns få andra exempel på en så välbevarad och storskalig industribebyggelse, tillkommen under industrialismens genombrottsperiod i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Kopparlunden började bebyggas med verkstäder för industriverksamhet 1898 och industrins behov styrde länge industriverksamhet 1898 och industrins behov styrde länge bebyggelseutvecklingen. När staden utvecklats och vuxit har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område. Omvandlingen av det slutna industriområdet till en stadsdel, som fick namnet Kopparlunden, började i mitten av 1990-talet då den centrala delen av området öppnades för annan verksamhet.

Området idag

Kopparlunden idag

Kopparlunden idag

Området omfattar cirka 26 hektar och är omgivet av E18 i norr, järnvägen i öster, Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen i väster och Pilgatan i söder. Idag har flera av industribyggnaderna har fått nytt innehåll medan några har rivits och andra byggnader tillkommit. Förutom i den inre kärnan präglas området av stora hårdgjorda ytor som ger känslan av industriområde. Stora ytor är upplåtna för parkering, men här finns också stora ytor utan specifik användning.

I Kopparlunden finns idag närmare 200 företag, många inom IT- och konsultverksamhet. Antalet anställda inom området är 1200-1300 personer. Teknikbyn, nu Västerås Science Park, etablerades här 1998 och Culturen med kultur- och föreningsverksamhet har funnits här sedan 1990-talet. Här finns också restaurang och hotell, bageri och några mindre butiker, liksom grossistföretag, gym och läkarmottagning.

Projektets aktörer

Fastighetsägare och stad samarbetar för att visionen ska bli verklighet

Huvuddelen av området är privatägt. För att visionen om Kopparlunden som en levande stadsdel ska bli verklighet krävs samverkan mellan fastighetsägarna inom området liksom mellan staden och fastighetsägarna. Stadens huvudsakliga roll i genomförandet är att tillhandahålla den övergripande infrastrukturen till och inom området.

En gemensam styrgrupp finns under projekttiden, för att styra mot de gemensamma målen. Tillsammans bygger vi < västerås >!

Tidplan

Vad händer just nu

Arbetet med detaljplanerna för cirka fjärdedelar av Kopparlunden pågår och i sommar kommer två av detaljplanerna gå ut på samråd. Ta chansen att berätta för oss vad du tycker om förslaget och hjälp oss att förbättra detaljplanerna. Samrådet innebär att alla som har ett intresse av detaljplanerna ges möjlighet att lämna synpunkter. 

Just nu pågår förberedelser för detaljplanering av cirka tre fjärdedelar av Kopparlunden. Ett antal utredningar genomförs och olika byggnadsförslag ritas.

Västerås stad har tillsammans med fastighetsägarna i området tagit fram ett planprogram för Kopparlunden. Det blev godkänt i oktober 2016. Planprogrammet är nu ett underlag för arbetet med detaljplaner för området.

Arbetet framåt

När underlag finns klart i form av fastlagda utredningar och byggnadsförslag kan detaljplaner tas fram för större delen av Kopparlunden.


Prenumerera på nyheter om Kopparlunden

Är du intresserad av utvecklingen av Kopparlunden och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Nytt i Projektet

Det här händer i Västerås

  • Veterandagen 2019

    Den 29 maj arrangeras Veterandagen 2019. Det är en dag för att uppmärksamma svenska veteraner som har deltagit i nationella eller internationella militära eller civila humanitära operationer.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?