Så har vi vidareutvecklat nya resecentrum

Snart presenteras ett vidareutvecklat förslag på Västerås nya resecentrum. "Vi har haft stort fokus på att flöden av människor, bussar, cyklar och bilar ska bli så smidig och tillgänglig som möjligt. Resecentrum ska bli till nytta för invånarna" säger Jonas Living, byggprojektchef.

Med utgångspunkt från de synpunkter som kom in vid resecentrums samråd samt önskemål från projektets styrgrupp och politiker har förslaget utvecklats mycket sedan 2018. Framförallt det senaste halvåret har arbetet varit intensivt då en programhandling, första skedet i ett byggprojekt, har tagits fram.

- Det är mycket att ta hänsyn till i ett sådant arbete. Projektgruppen har arbetat utifrån etappindelningen av resecentrum, som följer Trafikverkets utbyggnadstakt av bangården. Och så har vi fått ett uppdrag att minska kostnader och förenkla genomförandet, säger Jonas Living.


Nyhetsbild

Resecentrum kommer att byggas i två etapper. Den första i närtid, och det sker i samband med Trafikverkets första ombyggnation av bangården. Ombyggnationen väntas ta cirka tre år. Etapp två av resecentrum byggs långt senare, när behovet finns och resenärsströmmarna har ökat så pass mycket att nästa etapp behövs, sannolikt först efter år 2035. Även då sker det i samband med att Trafikverket bygger om delar av bangården.

Kostnaden för resecentrum har minskats

- I samrådsförslaget från 2018 var just konstruktionen av resecentrum både avancerad och kostnadsdrivande. En av uppgifterna som projektgruppen arbetat mycket med är därför resecentrums konstruktion. Vi har arbetat med enklare tekniska lösningar som bidrar till en mer hållbar ekonomi i projektet och samtidigt förenklar byggandet, säger Jonas Living.

Det handlar i det vidareutvecklade förslaget om en välbeprövad konstruktion med pelare i mark och balkar. Själva takmaterialet kan bli aluminiumplåt alternativt takduk, det bestäms i ett senare skede. Takduk är ett samlingsnamn för flera olika typer av ytskikt och är det allra vanligaste takmaterialet på större byggnader, framförallt där delar av taket är låglutande. Det svävande taket över bussterminalen finns inte längre kvar, med bussterminalen kommer att få fullgott väderskydd.

- Den nya konstruktionen har dessutom gett en mycket mer flexibel byggnad som har många smarta funktioner, så som naturlig ventilation och integrering av solceller. Vi har också öppnat upp mer yta inomhus för alla resenärer. Kostnaden för resecentrum i sin helhet har minskats i och med det nya förslaget och kostnaden för taket är idag, beräknat per kvadratmeter, ungefär samma som på likvärdiga byggnader, säger Jonas Living.

Resecentrum - även till för de som inte ska resa

Förutom att resecentrum är en viktig plats för resenärer som tar sig till och från tåget och bussterminalen, så är det också till för de som bor och vistas i närheten och för alla som vill ta sig mellan stadsdelarna.

- Resecentrum blir en förlängning av landskapet på båda sidor av spåren, så att det enkelt går att ta sig förbi med cykel, till fots eller via hissar. Landskapet knyter ihop stadsdelarna och tar bort känslan av att det finns en fram- och en baksida. Som besökare och som invånare så ska du känna dig lika välkommen oavsett vilket håll du kommer från, säger Jonas Living.

Passagerna över spår kommer vara öppna dygnet runt, så det blir en klar förbättring för alla västeråsare som i dag behöver ta långa omvägar när de ska ta sig mellan stadsdelarna. Det kommer också att bli en större upplevd trygghet, med upplysta platser och öppna ytor där fler människor rör sig.

- I dag vet vi att många upplever området både framför och bakom stationen som otryggt, framför allt är det något som många ungdomar har berättat för oss. När resecentrum är klart ska det inte finnas något ”bakom” stationen, det ska kännas som en framsida från alla håll, säger Jonas Living.

Hur har ni arbetat tillsammans med invånarna i utvecklingen av resecentrum?

- Under arbetets gång har projektet haft många dialoger och möten med många olika intressenter till projektet. Vi har fått värdefulla insikter från barn och ungdomar, och intressegrupper så som TIM-pendlarföreningen och cykelfrämjandet. Men även från några av de mest kritiska till projektet. Synpunkter som på olika sätt tagits om hand i arbetet. Det här är väl genomarbetat och vi har sett till att vi följer alla de olika krav och förväntningar som finns på ett resecentrum som ska vara till nytta för invånarna och hålla över tid, säger Jonas Living.

Förslaget kommer att presenteras i sin helhet senare i år. Bilderna i artikeln visar konstruktionsskisser och inte de färdiga arkitektritningarna.

Resecentrums konstruktion

Kontakta oss

Jonas Living

Byggprojektchef

Telefon: 070-519 12 68

jonas.living@structor.se
Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad