Teamet växer – vi söker mark- och exploateringsingenjör till projekt Mälarporten

Med siloavtal på plats och ett planprogram på väg fram så växer projekt Mälarporten så att det knakar. Nu behöver vi stärka vårt team med ny kompetens inom mark- och exploatering.

Vi kommer allt närmare att kunna börja bygga Västerås nya stadsdel Mälarporten. Under 2022 kommer ett planprogram för Mälarportsområdet att presenteras. 100 hektar hårdgjorda ytor och gamla industrifastigheter ska bli till nya favoritplatser för invånarna. Men med 7 000 nya bostäder, över 15 000 arbetsplatser, grönområden och samhällsfastigheter som ska utvecklas följer många utmaningar.

Därför behöver vi nu förstärka vårt team, som i dag består av projektchef och kollegor med kompetens inom ekonomi, fastighet, stadsbyggande, kommunikation, innovation och bygg.

Nyhetsbild

 

– Genomförandefrågorna är komplexa och exploateringserfarenheten är mycket värdefull i den fas projekt Mälarporten går in i nu. Nu ska vi gå från planering till genomförande, därför söker vi förstärkning till vårt team, säger projektchef Sanna Edling.

Blir del av engagerat team

I januari kunde vi berätta nyheten att ett avtal med Lantmännen om flytt av siloverksamheten är på plats, ett beslut som nu även har antagit politiskt. Resecentrums detaljplan har nyss varit ute på granskning och planen väntas antas politiskt under året.

– I Mälarporten finns flera stora utmaningar. Nu är avtal om silon är på plats och nästa fokus för oss i projektet är att få klarhet i vad som ska hända med stadens bussdepå och avloppsreningsverk. Inriktningsbeslut i dessa frågor är viktiga för den långsiktiga planeringen, säger Sanna Edling.

Uppgifterna för en mark- och exploateringsingenjör blir till exempel att upprätta avtal, ta fram kalkyler, ansvara för dialog med fastighetsägare och hantera markanvisningar inom projektområdet.

Vilket team blir vår nya kollega en del av?

– Ett drivet team som jobbar för stadens utveckling. Vi har hög ambitionsnivå och arbetar i framkant med innovationer och nytänk för att göra Västerås till en ännu mer attraktiv stad, säger Sanna Edling.

Känner du någon som skulle plats i vårt team? Tipsa gärna om annonsen.

Publicerad

Senast ändrad