Upphandling och inköp

Västerås stad köper varor, tjänster och entreprenader enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Det är denna lag som styr hur upphandlingar ska göras.

Om verksamheten

Upphandling och inköp

Västerås stad köper varor, tjänster och entreprenader enligt lagarna nedan, klicka på länken för att läsa mer.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145) Länk till annan webbplats.

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (2016:1146) Länk till annan webbplats.

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) (2011:1029) Länk till annan webbplats.

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (2016:1147) Länk till annan webbplats.

Dessa lagar styr hur upphandlingar ska genomföras.

Det finns olika typer av upphandlingsförfaranden. De vanligaste är öppet förfarande, förenklat förfarande och direktupphandling.

  • Öppet förfarande gäller som huvudregler vid upphandlingar över tröskelvärdet.
  • Förenklat förfarande gäller vid upphandlingar under tröskelvärdet.
  • Direktupphandlingsförfarande används vid lägre värden, max 700 000 SEK för varor och tjänster.

Tröskelvärden avgör vilket förfarande som ska användas. I dagsläget gäller följande värden enligt LOU:
Varor och tjänster: 2 236 731 SEK
Byggentreprenader: 55 991 099 SEK

Upphandlingar annonseras i upphandlingssystemet e-Avrop

Nytt i Västerås

Fler nyheter