Hemtjänst

För vem

Vem har rätt till hemtjänst?

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma kan ansöka om hemtjänst.

Syftet med hemtjänsten är att se till att stadens invånare har en rimlig levnadsstandard. Det innebär att grundläggande behov som hälsa och hygien blir tillgodosedda. Hemtjänsten regleras enligt Socialtjänstlagen och är en del av Västerås stads socialtjänst.

Kostnad för hemtjänst

Kostnaden för hemtjänsten beror på vilken typ av service du får och hur mycket.

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du möjlighet att överklaga. Kontakta till din handläggare för att få hjälp.

Så här överklagar du ett beslut

Så här gör du

Hur ansöker jag om hemtjänst?

steg 1

Ring 021- 39 27 25 för att kontakta en biståndshandläggare. Handläggaren startar sedan en utredning av dina behov. Du kan också ansöka via
e-tjänst eller ladda ner och skicka in en blankett.

steg 2

Ett beslut skickas till dig med posten. Har du blivit beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja leverantör.

steg 3

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du möjlighet att överklaga. Kontakta till din handläggare för att få hjälp.

Så här överklagar du ett beslut

Välj leverantör

Om du beviljas hemtjänst har du möjlighet att välja leverantör. Din biståndshandläggare hjälper dig med de praktiska detaljerna kring ditt val. Om du inte kan eller vill välja, tilldelas du antingen Västerås stad Vård och omsorg eller Skultuna kommundelsförvaltning som leverantör av hemtjänsten.

På kartan kan du se godkända leverantörer i ditt område.

Mer om de olika leverantörerna

Så här gör du

Hur ansöker jag om tillfällig hemtjänst i annan kommun?

Du som planerar att vistas i en annan kommun i upp till sex månader och har behov av hemtjänst kan ansöka om tillfällig hemtjänst. Tänk på att ansöka i god tid.

steg 1

Ring 021-39 27 25 för att komma i kontakt med en biståndshandläggare. Handläggaren startar sedan en utredning om dina behov. Du kan också ansöka via e-tjänst eller ladda ner och skicka in en blankett.

steg 2

Ett beslut skickas till dig med posten. Har du blivit beviljad hemtjänst ska du kontakta den kommun du planerar att vistas i.

Du betalar avgiften till Västerås stad.

steg 3

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du möjlighet att överklaga. Kontakta till din handläggare för att få hjälp.

Så här överklagar du ett beslut

Är du utförare och vill söka ersättning för utförd hemtjänst i annan kommun?

Ersättning för hemtjänst i annan kommun

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Beslut

Stadens biståndshandläggare är ansvarig för att fatta enskilda beslut om vem som ska få hemtjänst. Varje ansökan om stöd i hemmet prövas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ansvar

Äldrenämnden ansvarar för att se till att hemtjänsten fungerar korrekt. De fattar politiska beslut om riktlinjerna, ingår avtal med utförare samt följer upp och utvärdera verksamheten kontinuerligt.

Leverantörer

Hemtjänsten kan utföras av antingen den kommunala leverantören eller av andra utförare som staden har avtal med. Alla måste uppfylla Västerås stads krav på kvalitet.

Hemtjänst utan hembesök

Behöver du eller någon i din närhet tillsyn på natten? I Västerås stad använder vi teknik i form av trygghetskameror för att säkerställa att din nattsömn är trygg, säker och ostörd.

Så fungerar det

En trygghetskamera placeras i ditt sovrum och installeras kostnadsfritt av Västerås stads tekniker. När kameran är på plats kan hemtjänstpersonal titta till dig på distans via en dator, vid de tidpunkter ni kommit överens om. Hur ofta du får tillsyn anpassas efter ditt behov. Ingen film sparas eller lagras.

För att möjliggöra tillsynen behöver hemtjänstpersonalen en nyckel till din bostad,. Du lämnar i samband med installationen av kameran eller direkt till din hemtjänstutförare

Vem kan få en trygghetskamera?

Om du har behov av att någon tittar till dig kan du få trygghetskameran efter biståndsbeslut om hemtjänst, boendestöd eller om du inte känner dig tillräckligt trygg med ett tryghetslarm.

Trygghetskamera på ett bord bredvid en växt. 

Så här ser en trygghetskamera ut.

 

 

 

 

 

 

Så här ansöker du

Vill du ansöka om tjänsten eller veta mer kan du kontakta Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 27 25.

Välfärdsteknologi för äldre

YouTube Visningbild

Digitala lås

Digitala lås kan öka tryggheten för dig som får hemvårdsinsatser. Vårdspersonal kan snabbare komma till dig om du larmat eftersom de inte behöver åkta till kontoret för att hämta nycklar. Detta minskar resandet för hemvården och ger bättre planeringsmöjligheter. Installationen av digitala lås bekostas av Västerås stad och utförs av auktoriserad personal. Låset kommer bara synas för den som får hemvårdsinsatser och behörig personal från hemvården.

YouTube Visningbild

Webbinarium för fastighetsägare om digitala lås

Den 18 november 2020 genomfördes ett webbsänt seminarium för fastighetsägare om digitala lås. I filmen får du bland annat veta mer om bakgrund, syfte och mål med införandet av digitala lås. 42 minuter in i filmen finns ett avsnitt med frågor och svar.

Medgivande och kontakt

Här kan du som fastighetsägare, förvaltare och som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening lämna medgivande och komma i kontakt med Västerås stads ansvariga för digitala lås inom hemvården.

Du kan skicka in medgivande och informera oss om förändringar i er fastighet via e-formuläret.

Medgivandet kan också skrivas ut och postas till oss.

Våra låslösningar

Installationen av våra digitala låslösningar görs efter att Västerås stad fått ditt medgivande som fastighetsägare, bostadsrättsförening eller hyresgästförening. Vi inleder en dialog med er där vi tillsammans väljer den bästa lösningen för era portar/entréer och miljöbodar. Det är stadens tekniker som utför installationen och återställningen hos er.

Våra digitala låslösningar uppfyller normen SSF 1075 ”Distribution, lagring och användning av digitala nycklar”.

Det digitala låset Main entrance.

Main entrance

Enheten är nätansluten och kopplas till det befintliga elslutblecket på entrédörren. Ingen åverkan görs på dörr eller karm, och installationen syns inte. Strömmen kan tas från elslutblecket eller från annan strömkälla om det behövs.

Det digitala låset Phoniro lock.

Phoniro lock

Enheten monteras på det befintliga vredet på lägenhetsdörren och har samma utseende och funktion som låset Any entrance.

Det digitala låset Any Entrance. 

Any entrance


Any entrence kan användas när det inte finns något elslutbleck. Låsenheten monteras över det befintliga vredet på insidan av entrédörren. Det görs ingen åverkan på dörren. Den här lösningen passar också på dörrar till soprum och tvättstugor.

Digitala lås inom hemvården

Sedan 2021 arbetar Västerås kommuns hemvård (hemtjänsten, hemsjukvården och trygghetslarmet) nyckelfritt med hjälp av digitala lås. De digitala låsen används av Västerås stad samt befintliga externa utförare av hemvård inom Västerås kommun.

Varför ett digitalt lås?

Beslutet att införa digitala lås hos alla hemvårdskunder togs av äldrenämnden i april 2020. Till sommaren 2021 var 3 500 digitala lås runt om i Västerås monterade för att kunna förbättra hjälpen hemma hos dig som har ett trygghetslarm eller som får hjälp av hemvården.

Så här fungerar det digitala låset

Ditt digitala lås ersätter det vanliga vredet på insidan av din dörr utan åverkan på dörr eller karm. Det syns inte utifrån att du har ett digitalt lås installerat. Du behåller ditt vanliga vred tills låset behöver återställas. Du får information om det vid installationstillfället.

Ditt ordinarie lås fungerar precis som vanligt och du behåller din vanliga nyckel. Om du bor i flerfamiljshus kommer vi att erbjuda installation av ett digitalt lås även på porten och eventuell miljöbod i samråd med din fastighetsägare.

Vårdpersonal kan sedan låsa upp dörren med sin mobiltelefon när de besöker dig. Detta görs genom en signal till låset som endast fungerar om vårdpersonalen är inom två meter från låset. Endast behörig hemvårdspersonal kan använda låset för att utföra hemvårdsinsatser hos dig.

Snabb hjälp när den behövs

Det digitala låset gör att vårdpersonal snabbare kan göra hembesök vid en oförutsedd händelse, som när du larmar och behöver hjälp. Vårdpersonalen behöver inte åka till sitt kontor för att hämta nyckeln innan de kommer till dig. Det sparar tid, särskilt om kontoret ligger långt borta, och ökar samtidigt din trygghet

Digital och fysisk nyckel

Med hjälp av digitala nycklar i tjänstemobilen behöver vård- och omsorgspersonalen inte längre använda fysiska nycklar i sitt arbete.

De flesta hemvårdsutförare vill dock ha en fysisk nyckel som reserv. Det kan innebära att du behöver låna ut en nyckel till dem. Detta ökar tryggheten om det digitala låset skulle krångla. Den fysiska nyckeln förvaras på utförarens kontor. Om du vill ha färre nycklar hos hemvården, kontakta din hemvårdsutförare.

Frågor och funderingar?

Om dina hemvårdsinsatser upphör kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter på 021-39 27 25 för återställning av låset.

Har du några funderingar om det digitala låset eller din fysiska nyckel kontaktar du i första hand din valda utförare av hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm.

Västerås kommun samarbetar med företaget Phoniro AB/ASSA Abloy.

Vanliga frågor och svar

Låsen är kostnadsfria för både dig som fastighetsägare och för de boende i huset. Västerås stad står för kostnaderna för det digitala låset, inklusive montering, demontering, service och underhåll

Västerås stad behöver dett medgivande från dig som är fastighetsägare innan vi gör en installation på portar, entréer, tvättstugor och soprum. Länken till e-formuläret för medgivande finns ovan. Om du föredrar att skicka in medgivandet med posten, finns det en utskriftsbar version tillgänglig via samma länk. Vi kommer att kontakta dig innan installationen påbörjas.

Ingen åverkan görs på dörrar, entréer, portar eller andra passager där det digitala låset monteras. Any Entrance-låset placeras på insidan av dörren, entrén eller porten. Montering av Main Entrance på entréer och portar syns inte.

För portar monteras låset vanligtvis i dörrkarmen tillsammans med hålrummet för elslutblecket. Alternativt monteras låset tillsammans med dörrautomatik eller i undertaket (Main Entrance)

Nej, det digitala låset förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) för de som bor i fastigheten eller på fastigheten.

Det befintliga låset är helt oförändrat efter monteringen. Låsen är klassade enligt SSF3522, SSF1091 och SSF1075.

Låsen är enkla att montera och tar cirka 10–20 minuter.

Låsen passar på mer än 95 procent av alla dörrar. Låsen kan monteras på låskistor som normalt anses som svåra. Till exempel ASSA 560, ASSA 8765, ASSA 310, samt ASSA 2000 Evo säkerhetslås.

Med lösningen Main entrance är det önskvärt att nätansluta till fastighetens strömkälla. Om det inte är möjligt kan en extern batterikälla användas. Innan installationen påbörjas, kommunicerar vi med och samlar in medgivande från alla fastighetsägare.

Med lösningen Main Entrance är frybäst ansluten till fastighetens strömkälla. Om det inte är möjligt kan en extern batterikälla användas. Vi för dialog med och samlar in medgivande från alla fastighetsägare innan montering görs.

  • Omgivningstemperatur: -35–+55 grader Celsius.
  • Strömförsörjning: 12–24 VAC/DC.
  • Energiförbrukning: cirka 1 milliwatt.
  • Vikt: 26 gram.
  • Storlek: 87 x 23 x 15 millimeter.
  • Färg: vit.

Any entrance monteras på entrédörrens eller portens insida, drivs med inbyggt batteri och påverkar inte dörren eller portens befintliga låsfunktioner. Any entrance är förstärkt mot stöld och yttre åverkan samt brandtestad enligt IEC 62692.

Om vårdpersonalen tappar sin mobiltelefon kan de inte göra fler hembesök hos kunder som får hemvård. Hemvårdspersonalen rapporterar direkt in till sin verksamhet om en mobiltelefon har försvunnit. Då spärras telefonen omgående, och är helt obrukbar.

Låsen och systemet uppfyller och är godkänt enligt SSF 1075, SSF 1091. Bland annat används AES 256 i kommunikationen med tidsbegränsade engångsnycklar. Varje lås har en unik kryptonyckel. Mobiltelefonen kommunicerar med låsen via Bluetooth low energy (BLE). All kommunikation sker krypterat via HTTPS.

I det fall där Main entrance eller Any entrance inte går att montera på en dörr, port, entré eller annan plats tas kontakt med er som fastighetsägare om eventuella alternativa lösningar. I fåtal fall avstår vi från att montera ett digitalt lås hos er.

Nej, det behövs i regel inte. Västerås stad eller hemvårdsutföraren kommer i dialog med fastighetsägaren överens om den bästa lösningen för just era entréer och portar.

Nej, alla mobiltelefoner som används med de digitala låsen tillhör vård- och omsorgspersonalen. Varje mobiltelefon är unik och registrerad i systemet. Endast särkild personal har tillgång till mobiltelefonerna. Varje användare har sina egna inloggningsuppgifter och får enbart behörighet att låsa upp och låsa vid besök hos de personer de ansvarar för inom hemvården.

Fastighetsägarens befintliga system ska inte påverkas alls. De digitala låsen kan kopplas till egen strömkälla om behov finns.

Main entrance drar cirka 1 milliwatt. Lösningen har även tillbehör för egen strömförsörjning (batteri). Vi för alltid en dialog med dig som fastighetsägare innan vi börjar montera våra lås på era portar eller entréer. Den lösningen vi har kommit överens om kommer vi sedan att använda. Om något ändras hos fastighetsägaren eller hos Västerås stad bör ny överenskommelse göras. Kontakta oss via kontaktinformationen på webben eller via Västerås Kontaktcenter: 021-39 00 00.

De digitala låsen har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med Phoniro-lås krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning. För att öppna en entré utrustad med Main entrance krävs antingen nätspänning från fastighetens strömkälla eller ett externt batteri.

De digitala låsen drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. Systemet varnar ungefär två månader innan det är dags att byta batteriet. Västerås stad övervakar batteristatusen på alla batterier, och när det är dags att byta batteri utförs detta av våra tekniker

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se