Anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)

Så här gör du

För att du ska få börja i anpassade gymnasieskolan måste det först göras en utredning, om du inte redan har gått i anpassade grundskolan. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om utredningen visar att du har en intellektuell funktionsnedsättning, har du och din vårdnadshavare möjlighet att få träffa kommunens samordnare för anpassade gymnasieskolan. Samordnaren ger er information om hur anpassade gymnasieskolan fungerar som skolform. Därefter kan din vårdnadshavare bestämma om ni ska söka en plats åt dig.

På länkarna nedan har du möjlighet att jämföra anpassade gymnasieskolor i Västerås.

Resultat enkät elever 2023 Gymnasiesärskolan Excel, 556.7 kB.

Hitta och jämför anpassade gymnasieskolor, Skolverket Länk till annan webbplats.

Information om måltider

Terminer, lov och ledigheter

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

För anpassade gymnasieskolans elever finns fritidsklubb. Om du är berättigad till korttidstillsyn enligt LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har du rätt till plats i fritidsklubb när skoldagen är slut. Din vårdnadshavare kan söka en plats åt dig.

Information om korttidstillsyn och hur du ansöker Länk till annan webbplats.

Bra länkar

Anpassad gymnasieskola i Västerås

Om anpassad gymnasieskola

Du som har gått i anpassade grundskolan kan sedan söka till anpassade gymnasieskolan. Då studerar du i fyra år. Det finns nationella och individuella program. Du som går i anpassad gymnasieskola kan också ha rätt till fritidsklubb genom LSS när skoldagen är slut.

Individuella program

De individuella programmen är för dig som behöver en utbildning som är anpassad till dina förutsättningar. De individuella programmen finns på Lidmanska gymnasiet och på Fridhemsskolan.

Nationella program

Det finns också nio nationella program. De finns på följande skolor:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering, Carlforsska gymnasiet
 • Programmet för estetiska verksamheter, Carlforsska gymnasiet
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, Hahrska gymnasiet
 • Programmet för fordonsvård och godshantering, Edströmska
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri, Tranellska gymnasiet
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg, Carlforsska gymnasiet
 • Programmet för samhälle, natur och språk, Lidmanska gymnasiet
 • Programmet för skog, mark och djur, Mälardalens Ridgymnasium Västerås, Ösby Naturbruksgymnasium Sala

Betyg

På anpassade gymnasieskolans nationella program sätts betyg på varje avslutad kurs när du har gjort ditt anpassade gymnasieskolearbete. När du har avslutat dina studier får du ett bevis för anpassade gymnasieskolan. Där ska det stå vilka kurser du har läst, betyg, APL och anpassade gymnasieskolearbetet.

I anpassade gymnasieskolan får du betyg från A till E. Betyget F som finns i gymnasiet används inte i anpassade skolan. Om du går i anpassade gymnasieskolan, men läser en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får du betyg utifrån samma bestämmelser som på gymnasiet. Efter utbildningen på individuellt program får du ett bevis för anpassade gymnasieskolan, som visar vilka ämnesområden du har läst och eventuell praktik.

Fritidsklubb

Fritidsklubb finns för dig som har fyllt 13 år och går i anpassade grundskolan eller gymnasieskolan. Verksamheten är avgiftsfri, men du får betala ditt mellanmål och under loven kostar även luncherna pengar. Fritidsklubben ska ge stöd, stimulans och omvårdnad för hela din utveckling. Du ska få trygghet, gemenskap, uppmuntran och uppskattning av personal och kamrater. Verksamheten innehåller både aktiviteter, vila och avkoppling. Stor vikt läggs vid individuella behov, intressen och önskemål.

Alla ungdomar har glädje och nytta av att delta i fritidsverksamhet. Du får träffa kompisar, leka och lära dig nya saker. Genom de olika aktiviteterna lär du dig att förstå och hantera olika situationer i det dagliga livet.

Information om anpassad gymnasieskola, Skolverket Länk till annan webbplats.

Om den svenska skolan på olika språk, Skolverket Länk till annan webbplats.

Så här jobbar vi

Frågor

Om du har frågor om en specifik anpassad gymnasieskola kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts kontaktar du Kontaktcenter. Om du vill veta mer om hur du ansöker om plats i anpassade gymnasieskolan, kontaktar du kommunens samordnare för anpassade skolan.

I Västerås stad ansvarar utbildningsnämnden för anpassad gymnasieskola. Kontakta nämnden om du har frågor om politiska beslut i anpassade gymnasieskolan.

Synpunkter och klagomål

I Västerås stad är vi angelägna om att skolorna har hög kvalitet. Vi undersöker regelbundet att de uppfyller våra krav. Dessutom kan du som vårdnadshavare påverka med synpunkter, klagomål eller beröm.

Alla anpassade gymnasieskolor ansvarar för att ha god kvalitet, oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet. Skolorna ska ha skriftliga rutiner för att ta emot klagomål och för att utreda klagomålen. Upptäcks brister ska skolan åtgärda dem.

Om du går i en kommunal anpassad gymnasieskola

Steg 1 Anpassade gymnasieskolan

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en kommunal anpassad gymnasieskola ska du först vända dig direkt till skolan. Prata med personal eller rektor, antingen direkt när ni möts eller på telefon.

Grafisk symbol för synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål ska registreras och dokumenteras. Den som har en synpunkt eller ett klagomål kan:

 • formulera själv i webbformuläret. Din synpunkt eller ditt klagomål kommer då till rektor på din skola. Här har du möjlighet att vara anonym om du vill.
 • ta hjälp av personal eller rektor.

Webbformulär för synpunkter och klagomål på en kommunal anpassad gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Steg 2 Kommunens samordnare för anpassade skolan

Om skolan inte hanterar ditt klagomål, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta kommunens samordnare för anpassade skolan.

Steg 3 Skolinspektionen

Om klagomålet inte hanteras av kommunens samordnare för anpassade skolan, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta Skolinspektionen.

Klagomålshantering, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Om du går i en fristående anpassad gymnasieskola

Steg 1 Anpassade gymnasieskolan

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en fristående anpassad gymnasieskola ska du först vända dig direkt till skolan och följa deras rutin.

Steg 2 Västerås stad

Om det inte känns möjligt eller du känner dig missnöjd med hanteringen, kan du vända dig till Västerås stad för råd och stöd.

Steg 3 Skolinspektionen

Du kan också vända dig till Skolinspektionen som har tillsynsansvar för fristående anpassade gymnasieskolor.

Klagomålshantering, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola (grundsärskola)
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Kontaktcenter@vasteras.se

Nytt i Västerås

Det här händer i Västerås