Visa sökformulär

Fastigheter, lantmäteri och kartor

Nästan 80 procent av all in­formation kan kopplas till en geo­grafisk position. I och med detta kan den visas på en karta. Har du behov av kartor, fastighets­bildning och mätnings­tjänster? På dessa sidor får du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Kartor och
geografisk information

Geografisk information behövs för många upp­gifter inom staden. Dels för planering av bo­städer, transporter och väg­under­håll. Men också för bygg­lov, kultur­minnes­vård och mycket annat.

Du kan ta del av den geo­grafiska informa­tionen på många sätt. Kartor på papper, foton och digitala tjänster. Läs mer om de kartor eller geo­grafisk in­formation som du är intresserad av.

Lantmäteri och fastighetsfrågor

Västerås stad har en kommunal lant­mäteri­myndighet. Det är den som ansvarar för fastighets­rättsliga frågor inom Västerås kommun. Vi kan hjälpa dig med följande tjänster

  • om du vill dela din mark eller slå ihop flera fastigheter
  • se till att ha vägrättigheter på någon annans mark
  • få reda på var gränsen går för din fastighet
  • andra liknande frågor.

Ansök om lantmäteriförrättninglänk till annan webbplats

Blankett för ansökan om lantmäteriförrättningWord

Information om hur vi hanterar dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Tjänster när du ska bygga eller vill veta var gränsen går

När du ska bygga vissa saker kan du behöva få hjälp med både kart­underlag och att mäta in huset. Vi kan också hjälpa dig att visa var gränsen till din fastig­het går. Läs mer om det här nere.

Nybyggnadskarta

Ibland när du ska bygga behöver du skicka med en ny­byggnads­karta till din an­sökan. Läs mer om ny­bygg­nads­karta i länken här nere. Du hittar även en elek­tronisk an­sökan längre ner

Information om nybyggnadskarta

Beställ nybyggnadskartalänk till annan webbplats

Avgifter för nybyggnadskartaWord

Husutstakning

Innan du börjar bygga kan du behöva få hjälp att mäta ut var huset ska stå. Det gör vi i hus­ut­stakning.

Beställ husutstakninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter för husutstakningWord

Lägeskontroll

När huset är på plats behöver vi se att det blev byggt där det var sagt på ritningen. Då gör vi en läges­kontroll.

Beställ lägeskontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter för lägeskontrollWord

Flygbild över några kvarter i centrum

Var går gränsen?

Vill du veta var gränsen går mellan olika fastig­heter? Då kan vi komma ut och visa dig det. Du beställer i e-formuläret nere i länken.

Om du behöver en mer varaktig markering med juridisk rätts­kraft, kan vi göra en särskild gräns­ut­märkning eller en fastig­hets­be­stämning. Vid dessa till­fällen krävs att du gör en an­sökan om lant­mäteri­för­rättning.

Beställ gränsutvisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om fastighetsförrättningWord

Mätningstjänster

Mätningar av olika slag är viktiga hjälpmedel om du ska bygga om eller bygga nytt. Läs mer om de mätningstjänster som vi kan erbjuder dig.

Information om mätningstjänster

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Fler fiskar fixar faunapassagen

    Förra året vandrade nio aspar upp i Svartån. I år passerade nio aspar faunapassagen på en enda förmiddag. Den 20 april i år har över 40 aspar passerat faunapassagen och ytterligare aspar står på kö nedströms Turbinbron och är på gång att simma in i faunapassagen.