Visa sökformulär

Fastigheter, lantmäteri och kartor

Nästan 80 procent av all in­formation kan kopplas till en geo­grafisk position. I och med detta kan den visas på en karta. Har du behov av kartor, fastighets­bildning och mätnings­tjänster? På dessa sidor får du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Kartor och
geografisk information

Geografisk information behövs för många upp­gifter inom staden. Dels för planering av bo­städer, transporter och väg­under­håll. Men också för bygg­lov, kultur­minnes­vård och mycket annat.

Du kan ta del av den geo­grafiska informa­tionen på många sätt. Kartor på papper, foton och digitala tjänster. Läs mer om de kartor eller geo­grafisk in­formation som du är intresserad av.

Lantmäteri och fastighetsfrågor

Västerås stad har en kommunal lant­mäteri­myndighet. Det är den som ansvarar för fastighets­rättsliga frågor inom Västerås kommun. Vi kan hjälpa dig med följande tjänster

  • om du vill dela din mark eller slå ihop flera fastigheter
  • se till att ha vägrättigheter på någon annans mark
  • få reda på var gränsen går för din fastighet
  • andra liknande frågor.

Ansök om lantmäteriförrättning Länk till annan webbplats.

Blankett för ansökan om lantmäteriförrättning Word, 285.5 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Tjänster när du ska bygga eller vill veta var gränsen går

När du ska bygga vissa saker kan du behöva få hjälp med både kart­underlag och att mäta in huset. Vi kan också hjälpa dig att visa var gränsen till din fastig­het går. Läs mer om det här nere.

Tänk på att beställning av våra tjänster kräver e-legitimation

Du behöver ha e‑legitimation, till exempel Bank-ID, för att göra en beställning. Det krävs för att du ska kunna logga in i e‑tjänsterna där du gör beställningen. Du som företagare använder din egen e‑legitimation precis som om du skulle ha skrivit under en beställning på papper med din egen signatur. Är du ombud använder du också din egen e‑legitimation.

Nybyggnadskarta

Ibland när du ska bygga behöver du skicka med en ny­byggnads­karta till din an­sökan. Läs mer om ny­bygg­nads­karta i länken. Du kan även göra din beställning digitalt.

Information om nybyggnadskarta

Beställ nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

Avgifter för nybyggnadskarta

Husutstakning

Innan du börjar bygga kan du behöva få hjälp att mäta ut var huset ska stå. Det gör vi med hus­ut­stakning.

Beställ husutstakning Länk till annan webbplats.

Avgifter för husutstakning

Lägeskontroll

När huset är på plats behöver vi se att det blev byggt där det var sagt på ritningen. Då gör vi en läges­kontroll.

Beställ lägeskontroll Länk till annan webbplats.

Avgifter för lägeskontroll

Flygbild över några kvarter i centrum

Var går gränsen?

Vill du veta var gränsen går mellan olika fastig­heter? Då kan vi komma ut och visa dig det. Du beställer i e-formuläret nere i länken.

Om du behöver en mer varaktig markering med juridisk rätts­kraft, kan vi göra en särskild gräns­ut­märkning eller en fastig­hets­be­stämning. Vid dessa till­fällen krävs att du gör en an­sökan om lant­mäteri­för­rättning.

Beställ gränsutvisning Länk till annan webbplats.

Ansök om lantmäteriförrättning Word, 285.5 kB.

Mätningstjänster

Mätningar av olika slag är viktiga hjälpmedel om du ska bygga om eller bygga nytt. Läs mer om de mätningstjänster som vi kan erbjuder dig.

Information om mätningstjänster

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Tillfälliga Bjurhovdaparken klar

    Där centrumhuset tidigare stod har det byggts en tillfällig park i väntan på att det ska byggas på området.

  • Detaljplaner för Kopparlunden har vunnit laga kraft

    De nya detaljplanerna för Kopparlunden har nu vunnit laga kraft. Det betyder att detaljplanearbetet är klart och att vi kan börja skapa det nya Kopparlunden där den unika kulturmiljön får sällskap av nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Fastighetsägarna kan nu söka bygglov för nya byggnader...