Fastigheter, lantmäteri och kartor

Nästan 80 procent av all in­formation kan kopplas till en geo­grafisk position. I och med detta kan den visas på en karta. Har du behov av kartor, fastighets­bildning och mätnings­tjänster? På dessa sidor får du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Mätning för höjd kvalitet pågår i staden

Under en tid kommer vi på lantmäterimyndigheten i Västerås stad att göra mätningar i staden. Det gör vi för att höja kvaliteten av den digitala informationen när det gäller gränspunkter.

Mätningarna sker på dagtid både i Västerås centrala delar samt i omkringliggande områden. Vi rör oss nära eller undantagsvis inom din fastighet. Det påverkar inte din fastighet. Det enda är att vi kan behöva röra oss på marken till din fastighet för att göra vissa mätningar. Vi behöver inte komma in i några byggnader.

Gränspunkter är geometriskt bestämda brytpunkter i fastighetsgränser för att markera en fastighets utbredning och avgränsar ägandet. Gränspunkterna redovisas i den digitala registerkartan som är en del av fastighetsregistret. Gränspunkter är ofta markerade med hjälp av gränsmärken såsom gränsrör, gränsstenar, hål eller dubb i sten och andra fasta märken.

Ett av momenten i kvalitetsarbetet är att mäta in gränsmarkeringar som redan finns och som kom till i äldre koordinatsystem. Då kan vi göra om dessa så att de fungerar i rikets koordinatsystem SWEREF99, som är det som används i dag.

Mätningarna har startat och kommer att fortsätta en bit in på 2024.

Spik i asfalt för gränsmarkering

Spik i asfalt för gränsmarkering

Har du frågor, hör av dig till enhetschef Helena Lindholm på lantmäterimyndigheten. Du når henne på

  • e-post helena2.lindholm[a]vasteras.se
  • telefon 021‑39 29 18.

Kartor och
geografisk information

Geografisk information behövs för många upp­gifter inom staden. Dels för planering av bo­städer, transporter och väg­under­håll. Men också för bygg­lov, kultur­minnes­vård och mycket annat.

Du kan ta del av den geo­grafiska informa­tionen på många sätt. Kartor på papper, foton och digitala tjänster. Läs mer om de kartor eller geo­grafisk in­formation som du är intresserad av.

Lantmäteri och fastighetsfrågor

Västerås stad har en kommunal lant­mäteri­myndighet. Det är den som ansvarar för fastighets­rättsliga frågor inom Västerås kommun. Vi kan hjälpa dig med följande tjänster

  • om du vill dela din mark eller slå ihop flera fastigheter
  • se till att ha vägrättigheter på någon annans mark
  • få reda på var gränsen går för din fastighet
  • andra liknande frågor.

Ansök om lantmäteriförrättning Länk till annan webbplats. (via Lantmäteriets e‑tjänst)

Blankett för ansökan om lantmäteriförrättning Word, 313.5 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Tjänster när du ska bygga eller vill veta var gränsen går

När du ska bygga vissa saker kan du behöva få hjälp med både kart­underlag och att mäta in huset. Vi kan också hjälpa dig att visa var gränsen till din fastig­het går. Läs mer om det här nere.

Tänk på att beställning av våra tjänster kräver e-legitimation

Du behöver ha e‑legitimation, till exempel Bank-ID, för att göra en beställning. Det krävs för att du ska kunna logga in i e‑tjänsterna där du gör beställningen. Du som företagare använder din egen e‑legitimation precis som om du skulle ha skrivit under en beställning på papper med din egen signatur. Är du ombud använder du också din egen e‑legitimation.

Nybyggnadskarta

Ibland när du ska bygga behöver du skicka med en ny­byggnads­karta till din an­sökan. Läs mer om ny­bygg­nads­karta i länken. Du kan även göra din beställning digitalt.

Information om nybyggnadskarta

Beställ nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

Avgifter för nybyggnadskarta

Husutstakning

Innan du börjar bygga kan du behöva få hjälp att mäta ut var huset ska stå. Det gör vi med hus­ut­stakning.

Beställ husutstakning Länk till annan webbplats.

Avgifter för husutstakning

Lägeskontroll

När huset är på plats behöver vi se att det blev byggt där det var sagt på ritningen. Då gör vi en läges­kontroll.

Beställ lägeskontroll Länk till annan webbplats.

Avgifter för lägeskontroll

Flygbild över några kvarter i centrum. Foto: Pia Nordlander, bildN

Var går gränsen?

Vill du veta var gränsen går mellan olika fastig­heter? Då kan vi komma ut och visa dig det. Du beställer i e-formuläret nere i länken.

Om du behöver en mer varaktig markering med juridisk rätts­kraft, kan vi göra en särskild gräns­ut­märkning eller en fastig­hets­be­stämning. Vid dessa till­fällen krävs att du gör en an­sökan om lant­mäteri­för­rättning.

Beställ gränsutvisning Länk till annan webbplats.

Ansök om lantmäteriförrättning

Läs mer om fastighetsgränser

Mätningstjänster

Mätningar av olika slag är viktiga hjälpmedel om du ska bygga om eller bygga nytt. Läs mer om de mätningstjänster som vi kan erbjuder dig.

Information om mätningstjänster

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se

Nytt i Västerås