Spårharpan ägs snart av Västerås stad

En vildvuxen slyskog med gamla oanvända tågspår - rakt genom en av Västerås mest centrala delar. Det är Spårharpan, en viktig bit mark för Mälarportens utveckling. Snart tar Västerås stad över marken från Trafikverket.

Området Spårharpan ägs i dag av Trafikverket och har stått orörd i många år. Nu har Västerås stad genom Fastighetsnämnden beslutat att köpa marken, som ligger söder om järnvägen, mellan friidrottsarenan och kvarter Sigurd.

I takt med att Mälarportsområdet utvecklas så köper Västerås stad mark för att kunna bygga stad. Förvärvet av Spårharpan tillsammans med tidigare köp och beslut, kring siloverksamheten, gasugnen och betongfabriken, ger Västerås stad rådighet över stora delar av centrala Mälarporten. Det är viktiga förutsättningar för stadsutvecklingen och stadsbyggandet.

Nyhetsbild

 

– Vi har under flera år arbetat med strategiska fastighetsförvärv i Mälarporten. Det här beslutet är en viktig förutsättning för förverkligandet av Mälarporten. Det är en del av förberedelsearbetet som inte alltid syns utåt, säger projektchef Sanna Edling.

Spårharpan kan bli tillfällig park

Exakt vad som ska finnas på platsen på lång sikt är inte klart än. I förslaget till planprogram som presenteras kring årsskiftet kommer den övergripande planeringen att visas. Men det finns redan nu tankar på att använda området innan Mälarporten i sin helhet är färdigbyggt.

– Det finns förslag från de vinnande arkitektteamen i Europan att vi kan nyttja slyområdet för till exempel en tillfällig park. Arkitekterna som deltog i tävlingen kallade området för ”the amazing bushwoods” och såg vilka kvaliteter området skulle kunna få om vi vill utveckla det redan idag. Vi tittar nu närmare på vad vi kan göra för att skapa liv, rörelse och trygghet i området så snart som möjligt, säger Marit Sihm Kvenangen, kreativ projektledare.

Publicerad

Senast ändrad