Visa sökformulär

Förskola

Torsdag och fredag 17-18 oktober är e-tjänsten stängd för underhåll. E-tjänsten öppnar igen fredag 18 oktober klockan 18:00.

Hjälp oss att bli bättre

Vi håller på att utveckla vår information om förskolan. Genom att svara på frågorna hjälper du oss i vårt arbete att skapa en bättre webbplats.Så här gör du

Så söker du plats 

Du ansöker om plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem, gäller även för pedagogisk omsorg och allmän förskola. ​Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller e-legitimation som du får av din bank.

Läs mer om att ansöka, ändra och säga upp plats här

Bra länkar

Förskolor i Västerås

Förskolorna i bokstavsordning.

Du kan söka på följande i sökrutan nedan, så visas förskolorna i en lista.

 • Utförare: Kommunal, Fristående.
 • Inriktning: Föräldrakooperativ, I Ur och Skur, Kristen, Montessoripedagogik, Reggio Emilia, Waldorfpedagogik.
 • Område: Till exempel Bjurhovda, Gideonsberg, Irsta, Pettersberg, Skallberget, Vallby, Viksäng.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan.

Läs mer om förskola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Två flickor och en pojke på stock
För vem

Vad gäller?

Alla barn från ett års ålder ska erbjudas förskola eller pedagogisk omsorg från det datum som behov finns. Det är bara kommunala utförare som måste erbjuda en plats inom fyra månader. Du måste ansöka minst fyra månader i förväg.

Barn till arbetssökande och föräldralediga

Barn som har förälder som är arbetssökande, har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats totalt 20 timmar per vecka. Barn som har en förälder som är föräldraledig för vård av annat barn har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats totalt 15 timmar per vecka. Hur tiden ska fördelas bestäms av förskolan, i dialog med föräldrarna, utifrån vad som är bästa pedagogiska kvalitet för barnen.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Den omfattar tre timmar per dag. Verksamheten följer grundskolans terminer, vilket innebär samma lov som i skolan. Ingen lunch serveras. Du ansöker om plats via e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Modersmål

För barn som går i förskola finns modersmålsstöd.

Hällby förskola erbjuder tvåspråkig förskoleverksamhet för barn 1-5 år. Verksamheten är både på finska och svenska.

Läs mer om modersmål här

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

En del förskolor har speciell pedagogik eller inriktning. De vanligaste formerna är Montessoripedagogik, Waldorfpedagogik eller Reggio Emilia-inriktning. Det finns också många andra inriktningar och profiler. Mer information hittar du på förskolornas egna webbplatser.

Förskolan har en egen läroplan, som ligger till grund för att verksamheten håller en hög kvalitet. Den kommunala verksamheten drivs av Västerås stads skolverksamheter och Skultuna kommundel. Den fristående och enskilda verksamheten drivs av bolag, föreningar, stiftelser eller kooperativ.

Läs mer i läroplan för förskolan på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Föräldrasamverkan

Genom att engagera dig i till exempel ett föräldraråd får du som förälder en inblick i vad som sker i förskolan och möjlighet att påverka. På många förskolor finns det en arbetsgrupp där förskolechefen kan diskutera frågor med representanter för föräldrar och personal. Gruppen får lägga fram sina synpunkter och ge råd, men besluten fattas av förskolechefen.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om en specifik förskola eller dess verksamhet kontaktar du förskolan. Om du har andra frågor, till exempel hur du önskar förskola, kontaktar du Kontaktcenter. I Västerås stad ansvarar förskolenämnden för förskola och pedagogisk omsorg. Kulturnämnden ansvarar för öppen förskola. Nämnderna medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta respektive nämnd om du har frågor som handlar om politiska beslut i förskolan, pedagogisk omsorg eller öppen förskola.

Om du tycker att förskolan har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter, pratar du först med förskolan. Vid behov vänder du dig i följande ordning till:

Rektor (tidigare kallad förskolechefen)

Verksamhetschefen för förskola

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Bjurhovdagaraget fortfarande stängt

  Parkeringsgaraget under Bjurhovda centrum som brandskadades under söndagen är fortfarande stängt. Tidigast på tisdag eftermiddag kan garaget öppnas.

 • E-tjänst stängd för underhåll

  Torsdag och fredag 17-18 oktober är e-tjänsten för förskola och fritidshem stängd på grund av underhållsarbete.

 • Nu kan du nominera till Pedagogiska priset 2019

  Västerås stad delar varje år ut Pedagogiska priset. Det gör vi för att lyfta upp skickliga pedagoger. Nu behöver vi hjälp för att få fram Västerås just nu bästa pedagoger. Vem nominera du?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?