Visa sökformulär

Attefallshus

Om du vill bygga ett fristående attefalls­hus som är maximalt 25 kvadrat­meter stort behöver du skicka in en an­mälan. Tänk på att du måste invänta vårt startbesked innan du börjar bygga.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detaljplanerat område och ännu inte utnyttjat hela din byggrätt för fastigheten. Om du bor utanför detaljplanerat område, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun.

Så här gör du

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tidplan samt förstå ditt ansvar under processen.

Regler för fristående attefallshus

Du får bygga flera attefalls­hus, men den samman­lagda arean för alla attefallsbygg­nader får inte vara på mer än 25 kvadrat­meter. Till skillnad från en frigge­bod, får ett attefalls­huset in­redas som en själv­ständig bostad. Du får använda attefallshuset både som fritids­bostad och permanent ­bostad. Byggnaden kan även användas till exempelvis förråd, växthus, carport eller garage. 

Attefalls­huset får vara högst 4,0 meter från mark till tak­nock och ska placeras minst 4,5 meter från tomt­gräns. Du får placera det närmare tomtens gräns om berörda grannar tillåter det. Blankett hittar du nedan.

Blankett för medgivande från granne vid attefallsåtgärdWord

Du kan även behöva ta hänsyn till följande:

Områden där det krävs bygglov för attefallsåtgärder

Den nya lov­be­frielsen gäller dock inte på vissa bygg­nader eller inom vissa bygg­nads­om­råden. Det är när bygg­nader är särskilt värde­fulla ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt. Eller när de ligger inom sådana om­råden. I dessa om­råden ska du söka bygg­lov som vanligt.

Så här gör du

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din anmälan behöver du förbereda eller beställa följande hand­­lingar:

(Samtliga öppnas i nytt fönster)

  • Situationsplanöppnas i nytt fönster
  • Ritningaröppnas i nytt fönster på fasader och planritning, respektive ritning med sektioner, som även visar be­fintliga och nya mark­linjer
  • Kontrollplanöppnas i nytt fönster ska byggnaden användas som bostad behöver du även skicka in uppgifter om kontrollansvarig
  • Vid byggnation som hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgräns krävs även grannens medgivande.
Så här gör du

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din anmälan. Du som har Bank-ID kan med fördel använda vår e-tjänst. Då kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Du kan även göra din anmälan med en blankett som du postar till oss, men du får då inte möjligheten att följa ditt ärende via webben. Har du angivit en mejladress kommer vissa meddelanden att gå via denna.

Saknar du Bank-ID?

Ladda ner och skriv ut blankett för anmälan om attefallsåtgärd.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

Har du anmält via e-tjänsten kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Logga in på www.vasteras.se/etjanstbygg och gå in under rubriken "Mina ärenden".

Så här gör du

Invänta ett startbesked

Först när du har fått vårt start­besked får du börja bygga. I startbeskedet framgår vilka handlingar som ska in till oss när bygget är klart för att du ska kunna få ett slutbesked.

Läs mer om startbesked.

Så här gör du

Att tänka på under byggtiden

Under byggtiden är det viktigt att du följer de handlingar och ritningar som du har lämnat in. Ifall du behöver göra avsteg från dessa måste du kontakta din handläggare.

Så här gör du

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver kontroller göras innan du får börja använda byggnationen. Först när du har fått ditt slutbesked kan du börja använda din nya byggnad.

Läs mer om slutbesked.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.