Visa sökformulär

Fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar livsmedel behöver en fett­av­skiljare i fastig­heten. Det är fastighets­ägarens ansvar att en sådan finns på plats. Innan en fett­av­skiljare installeras måste du skicka in en an­mälan till oss.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som är fastig­hets­ägare där det finns en verk­sam­het som hanterar livs­medel. Det gäller till exempel en restaurang, sallads­bar, livs­medels­butik, bageri, café eller gatu­kök. Kravet gäller oavsett om fastig­heten har enskilt eller kommunalt av­lopp. Har du frågor om vilka verk­sam­heter som om­fattas av kravet, ta kontakt med vår Bygglots för råd­givning. Kontakt­uppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Så här gör du steg 1

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tid­plan samt förstå ditt ansvar under processen.

Du kan behöva ta hänsyn till följande:

Information om fettavskiljare och fettåtervinning, Mälarenergi Länk till annan webbplats.

Information om hur du gör en anmälan om fettavskiljare och fettåtervinning – blanketter, Vafab miljö Länk till annan webbplats.

Så här gör du steg 2

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­mälan behöver du för­bereda eller beställa följande hand­lingar:

Checklista för dig som ska installera en fettavskiljare Word, 46.7 kB.

Så här gör du steg 3

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­mälan. Du som har e‑legitimation, till exempel Bank-ID, kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Om du saknar e‑legitimation kan du göra din an­mälan med en blankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för anmälan om fettavskiljare Word, 234 kB.

Viktig information om att bifoga filer med ansökan eller anmälan

Just nu kan vi inte ta emot mejl med komprimerade filer av formatet .zip. Använd gärna e-tjänsten för att ladda upp dina handlingar istället.

E-tjänst för ansökan eller anmälan Länk till annan webbplats.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Mina byggärenden Länk till annan webbplats.

Behöver du komplettera din anmälan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din anmälan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Skicka in fler handlingar till din anmälan Länk till annan webbplats.

Så här gör du steg 4

Invänta vårt beslut

Först när du har fått vårt start­besked får du börja installera en fett­av­skiljare.

Information om startbesked.

I ditt start­besked framgår vilka handlingar som krävs för att du ska få ett slut­besked.

Så här gör du steg 5

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du steg 6

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver kontroller göras innan du får börja använda fett­av­skiljaren. I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända fett­av­skiljaren.

Begär slutbesked Länk till annan webbplats.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30 Under vecka 30 kommer Bygglotsen tyvärr inte kunna ta emot besök i stadshuset men ring oss gärna.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.