Vatten, avlopp och ventilation

Det är viktigt att byggnader upp­fyller allmänna hälso­krav när det gäller luft, vatten och hygien­för­hållanden. Innan du får in­stallera vatten, avlopp eller ventilation behöver du skicka in en an­mälan till oss och in­vänta vårt besked.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som har en fastig­het i eller utanför ett område med detaljplan. Har du frågor, ta gärna kontakt med Bygglots för råd­givning.

Kontakt­upp­gifter till Bygglots


Så här gör du. Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Vill du installera fettavskiljare? För fettavskiljare gäller lite andra regler. Klicka i länken så ser du hur du ska göra din anmälan om fettavskiljare.

Anmäla installation av fettavskiljare

Du kan behöva ta hänsyn till följande

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­mälan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska installera eller ändra vatten, avlopp eller ventilation Word, 47.5 kB.

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­mälan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för anmälan om vatten, avlopp och ventilation Word, 234.5 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din anmälan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din anmälan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4.

Invänta vårt beslut

Först när du har fått vårt start­besked får du börja göra installa­tioner.

Information om startbesked

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du. Steg 5.

Att tänka på under byggtiden

Under tiden för installationen är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du. Steg 6.

Ansök om ett slutbesked

När du har gjort dina installationer klara ska du lämna in en full­ständig och under­tecknad kontroll­plan. Du kan också be­höva lämna in fler handlingar. I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända det du har installerat.

Information om slutbesked

Bra att veta

Undvik fett och slam i ditt avlopp

Allt som du sköljer ner i av­loppet kyls ner av de kalla rören. Det gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp. Det kan i sin tur leda till över­sväm­ningar inne i fastig­heten. Häll där­för över­blivet fett i pet­flaskor och lämna in till åter­vinning. Torka ur stek­pannor med hus­hålls­papper och släng i en kompost­påse. Då bidrar du till stadens bio­gas­produktion.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se