Visa sökformulär

Vatten, avlopp och ventilation

Det är viktigt att byggnader upp­fyller allmänna hälso­krav när det gäller luft, vatten och hygien­för­hållanden. Innan du får in­stallera vatten, avlopp eller ventilation behöver du skicka in en an­mälan till oss och in­vänta vårt besked.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som har en fastig­het inom eller utan­för detalj­planerat om­råde. Har du frågor, ta gärna kontakt med Bygglots för råd­givning. Kontakt­upp­gifter hittar du längst ner på denna sida.

Så här gör du

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Du kan behöva ta hänsyn till följande:

Så här gör du

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­mälan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

Checklista för dig som ska installera eller ändra vatten, avlopp eller ventilation.Word

Så här gör du

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­mälan. Du som har Bank-ID kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Då kan du enkelt följa var i processen ditt ärende be­finner sig.

Du kan även göra din an­mälan med en blankett som du postar till oss, men du får då inte möjlig­heten att följa ditt ärende via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer vissa meddelanden att gå via denna.

Saknar du Bank-ID?

Ladda ner och skriv ut blanketten för anmälan.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

Har du anmält via e-tjänsten kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Logga in på www.vasteras.se/etjanstbygg och gå in under rubriken "Mina ärenden".

Så här gör du

Invänta vårt beslut

Först när du har fått vårt start­besked får du börja göra installa­tioner.

Läs mer om startbesked.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du

Ansök om ett slutbesked

När du har gjort dina installationer klara ska du lämna in en full­ständig och under­tecknad kontroll­plan. Du kan också be­höva lämna in fler handlingar. I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända det du har installerat.

Ansök om slutbesked med den här blanketten.Word

Läs mer om slutbesked.

Bra att veta

Undvik fett och slam i ditt avlopp

Allt som du sköljer ner i av­loppet kyls ner av de kalla rören. Det gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp. Det kan i sin tur leda till över­sväm­ningar inne i fastig­heten. Häll där­för över­blivet fett i pet­flaskor och lämna in till åter­vinning. Torka ur stek­pannor med hus­hålls­papper och släng i en kompost­påse. Då bidrar du till stadens bio­gas­produktion.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?